Subject Detail

DIPLOMA IN JAINOLOGY

CORE COMPULSORY
 •  jain dharm no parichay
 •  jain tatv gnana no parichay
 •  jain dharm - aachar vimmnsa
 •  Jain Dharm Samaj And Sanskruti
 •  Jain Kala And Sthapty
 •  Jain Sahity
 •  Jain Darshanik Sahitya no Parichay
 •  Jain Yog
 •  Jain Gyan Bhandaro Hastprato No Parichay
 •  Adhunik Samaj ma Jaindharm Prakrutta
 •  Jain Aang Pravist Shahitya Parichay
 •  Jain Aang Bahya sahityano prichay

Navigation

Social Media